/disclaimer

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan bart@muap.nl

De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s berusten bij betreffende fotograaf. Het is niet toegestaan om zonder zijn of haar schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook.

Zonder uitdrukkelijke toestemming is het niet toegestaan om fotoproducten van deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Apeldoorn / september 2023